כספות לבתי כנסת - ופרצת - 054-351-7777– ופרצת – 054-351-7777

כספות לבתי כנסת

כספות לבתי כנסת

 

אנו מספקים כספות לבתי כנסת.

גם כספות לארונות קודש וגם כספות לצדקה