Menu
Categories
השלט רחוק של הרכב שלי הפסיק לפעול. מה עליי לעשות?
3 בנובמבר 2014 שאלות ותשובות

השלט הרחוק שלי הפסיק לפעול. מה עליי לעשות?

ישנם כלי רכב שהנעילה והפתיחה נעשים גם ע"י שלט רחוק רכבים אלה הם בעלי נעילה מרכזית. השלט שולח קוד אלקטרוני  מיוחד למוח של הנעילה  שנמצא בדרך כלל מתחת ללוח המחוונים ואם הקוד נכון לרכב הספציפי אז הנעילה המרכזית  תפעל ותפתח או תנעל את הרכב .

אם השלט הפסיק לפעול ישנם מספר סיבות שאותם צריך לבדוק .

1) סוללות שנגמרו או סוללות חלשות ,אם הסוללות אינן מוחלפות בזמן הם יכולות לגרום לתחולת הבטריה להשפך ולקקל את השלט ע"י הקורוזיה.

אם הסוללולת עדיין חלשות אולי אפשר לפתוח את הרכב מקרוב.

2) ישנם מקרים שבהם הקוד של השלטים נמחק מהמוח ואז הם אינם מותאמים לרכב ,

במקרים אלה צריך לתכנת את המוח מחדש ע”י קוד מסוים שידוע בדרך כלל למנעולים או לתכנת את השלטים מחדש ע”י מחשב מיוחד שיש ברשות המנעולן .

ישנם מפתחות מיחדים שבהם יש שלט רחוק מפתחות אלה יקרים מאוד ובדרך כלל ניתן להשיגם אצל יצרן הרכב

 
Comments are closed
*